TOP MENUE

JBL Permanent Test Co2 plus pH- dugoročna test jedinica za CO2/pH

115,00 kn (15,26 EUR)

Nema na zalihi

SKU: J2539200 Kategorije: , ,

Opis

– Komparativni test između tekućine i skale u boji sa tablicom koja omogućuje istovremeno očitovanje količine CO 2 preko pH vrijednosti. Očitavanje: polje +! ukazuje na visoki CO2 nivo opasan za ribe, ako se boja poklapa sa poljem u kojem piše -!, razina CO2 je preniska – slabij
i rast biljaka. Postavljanje i korištenje: manju skalu boja postavite na kontejner (CO2 ili pH,
po izboru), na prozirni dio, bijelo polje u kontejneru treba biti vidljivo izvana, veću skalu post-
avite na akvarij izvana. Skinite prozirni poklopac sa kontejnera i napunite ga sa 1,5 ml akv.
vode, dadajte 2-4 kapi reagensa ovisno o željenom intenzitetu boje. Postavite crni dio konte-
jnera na prozirni koji sadrži vodu i reagens, obrnite sada kontejner pazeći da tekućina u ko-
ntejneru tijekom okretanja ne procuri preko proreza iza bijelog polja u kontejneru. Crni dio
kontejnera treba tijekom postavljanja u akvarij biti ispod prozirnoga, džep zraka se tako na-
lazi u crnom dijelu kontejnera, udaljenost kontejnera od površine vode treba biti cca 10 cm.
Razina pH ili CO2 očitava se usporedbom boje vode u kontejneru i pripadajuće najsličnije
boje na skali. Refil kontejnera preporuča se svakih 2 tj. kada se obično određuje redovana dje-
lomična izmjena vode. Uzmite u obzir 2-3 sata počeka za precizno mjerenje nakon postavlja-
nja kontejnera. Proizvođač: JBL Gmbh & Co. Zemlja podrijetla: Njemačka.