top menu

Uvjeti kupovine

Uvjeti korištenja obuhvaćaju:

PDF FORMAT: OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

OPĆE ODREDBE

Pet direkt d.o.o. sukladno izmjenama i dopunama zakona, pravilnika ili drugog oblika zadržava pravo mijenjati uvjete korištenja, a kupac ih je dužan prije izvršenja narudžbe pročitati, Pet direkt d.o.o. omogućio je kupcu prije završetka narudžbe obavezno pročitati uvjete korištenja. U koliko se kupac ne slaže s uvjetima korištenja Pet direkt d.o.o. ne može sklopiti ugovor o trgovini s kupcem, u koliko se kupac slaže s uvjetima potvrđuje završetkom narudžbe koja u tom trenutku postaje važeća. U koliko kupac putem telefona naručuje djelatnik Pet direkt d.o.o. će ga uputiti u njegova prava ili preusmjeriti na web trgovinu. Također Pet direkt d.o.o. poduzet će sve potrebne mjere informiranja kupca o njegovim pravima. Prava kupca pronađite niže u uvjetima korištenja.

WEB

Pristup našoj stranici i podatkovnom sadržaju na njoj zaštićen je autorskim pravima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Sve informacije navedene na našim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Pet direkt d.o.o. bez prethodne najave i u svako vrijeme može ažuirati ili izmjeniti podatke na ovim stranicama sukladno pravilima trgovačkog društva ili na zahtjev svojih poslovnih partnera.

WEB SHOP

Korištenje web trgovine dozvoljeno je isključivo radi kupovine te je obavezna registracija u naš sustav radi zaštite prava. Pet direkt d.o.o. ne mora u svakom trenutku na stanju imati sve proizvode koji se nalaze na našoj internet trgovini, no osigurat će u najkraćem mogućem roku nabavu iste te isporuku u najkraćem mogućem roku, sukladno dogovoru s kupcem.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima Pet direkta d.o.o. ili je ustupljen Pet direktu d.o.o. od strane trećih osoba na korištenja. Nije dopušteno umnažati i kopirati sadržaj web stranice ili web shopa. U slučaju ne zakonitih radnji Pet direkt d.o.o ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, ne materijalnu ili maternijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale ne zakonitim postupanjem pojedinaca ili grupe ljudi. Pet dikret d.o.o. ne odgovara za sigurnost poslanih e-mail poruka koje mogu biti podležne ne ovlaštenom pristupu trećih osoba.

SLIKE I VIDEO

Sve slike i video materijal u vlasništvu su Pet direkta d.o.o. te se strogo zabranjuje njihovo kopiranje i umnažanje ili prosljeđivanje trećim osobama. Strogo je zabranjeno kopirati i koristiti logo firme u privatne ili poslovne svrhe, te ga prosljeđivati trećim osobama.  Sav materijal služi u svrhu promidžbe, uredničke i informativne svrhe, objavljivanju u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Svi koji ne zakonito koriste i umanžaju materjale u vlasništvu Pet direkt d.o.o. odgovarat će pred nadležnim sudom.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Radi korištenja web trgovine i drugih pogodnosti koje nudi Pet direkt d.o.o. potrebno je izvršiti on line registraciju. Pet direkt d.o.o. se obvezuje da će prikupljene podatke, Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu koristiti isključivo u svrhu dostave naručenih proizvoda na vaša vrata. U slučaju promjene osobnih podataka, korisnik to može učiniti sam na svome korisničkom profilu, radi izbjegavanja pogreške prilikom dostave. Korisnik pristaje da se podaci ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail daju u upotrebu dostavnoj službi radi mogućnosti izvršenja dostave i u nikoje druge svrhe. Za nepotpune i netočne registracije ne odgovaramo.

NARUČIVANJE

Možete izvršiti na stranicama naše web trgovine nakon obavljene registracije u naš sustav korisnika, ili narudžbu možete uputiti telefonskim pozivom. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada Pet direkt d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu. Pet direkt d.o.o. može odbaciti i ne isporučiti naručenu robu u koliko se ustanovi da je došlo do zloupotrebe internet sustava ili ako su podaci netočni ili ne potpuni. Također u koliko je došlo do zloupotrebe internet sustava pet direkt d.o.o. može tražiti podmirenje nastalih troškova oko dostave proizvoda koje su naručili treće osobe zlonamjerno radi stvaranja finacijskih troškova tvrtki i ne potrebnih finacijskih i ostalih gubitaka dostavnim službama.

PLAĆANJE

Pet direkt d.o.o. prima sljedeće oblike plaćanja:

  1. e-banking (internet bankarstvo)

Uplate izvršene putem e-bankinga (internet bankarstva) postaju važeće u trenutku kada sredstva budu vidljiva na računu. Do tada zadržavamo pravo ne poslati narudžbu i ne podliježemo reklamacijama vezanim uz narudžbu. U trenutku vidljive uplate sva prava potrošača su pridržana sukladno zakonu. Također kupac je dužan poslati potvrdu o izvršenom novčanom transferu prilikom odabira e-bankinga.

  1. opća uplatnica

Uplate izvršene putem opće uplatnice postaju važeće u trenutku kada sredstva budu vidljiva na računu. Do tada zadržavamo pravo ne poslati narudžbu i ne podliježemo reklamacijama vezanim uz narudžbu. U trenutku vidljive uplate sva prava potrošača su pridržana sukladno zakonu.

  1. po uzeću

Kupac može narudžbu platiti po pouzeću prilikom dostave naručene robe na kućnu adresu koju kupac navede u narudžbi. Prilikom isporuke paketa neposredno prije plaćanja dužan je utvrditi stanje paketa. Nakon utvrđivanja stanja paketa i uplate kuriru, kupac nema pravo na reklamaciju vezanu za paket i stanje paketa. Kupac koji naruči paket i odbije ga zaprimiti iz nepoznatih razloga, snosit će sam troškove transporta paketa, a paket nije duža preuzeti. Na navedenu adresu poslat će mu se uplatnica za transport sukladno zakonu. Kupac može bez nakande odustati od narudžbe prije slanja paketa na adresu.

  1. Karticama

Narudžba karticama se smatra zaprimljenom:

U slučaju plaćanja kreditnom karticom

– u trenutku kada Pet direkt d.o.o. dobije potvrdu pred autorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe s uračunatim svim troškovima i PDV-om.

– u trenutku kada je narudžba zaprimljena, prodavatelj će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

– u slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Pet direkt d.o.o., dobije potvrdu pred autorizacije kartice kupca na iznos narudžbe. Nakon potvrde pred autorizacije, Pet direkt d.o.o., će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio proizvod.

– u ovom trenutku prije provedbe autorizacije kupac može odustati od kupovine, te je dužan putem maila ili telefona obavijestiti prodavatelja o odustajuanju kupovine, u koliko je došlo do nastajanja troškova kupac je dužan pokriti nastale troškove.

– u ovom trenutku prije provedbe autorizacije kupac bez nakanda i terećenja računa može odustat od kupovine u koliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu ili nije dostupan kod dobavljaća o ćemu će prodavatelj obavijestiti kupca u najkraćem mogućem roku.

– u trenutku kada je provedena autorizacija i kada je račun kupca terećen za iznos narudžbe, kupac nema pravo odustati od kupovine ili povrata sredstava.

Uvjeti kupnje 11

Uvjeti kupnje 14

Uvjeti kupnje 13

Uvjeti kupnje 12

 

 

 

Uvjeti kupnje 8

Uvjeti kupnje 9

 

 

 

 

 

SIGURNOST PLAĆANJA KARTICAMA:

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge našeg partnera T-Com-a i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

 

Uvjeti kupnje 15

Uvjeti kupnje 16Uvjeti kupnje 17

 

 

 

KUPOVINA

Obuhvaća jednostavan postupak u nekoliko koraka na našoj web trgovini, čime se Pet direkt d.o.o. trudi pojednostavniti i približiti sučelje, te učiniti ga što razumljivijim krajnjem korisniku.

Prilikom kupovine prema Zakonu o PDV-u prodavatelj je dužan izdati račun, a kupac je dužan uzeti račun, te ga pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. Ne izdavanje i ne uzimanje računa kažnjivo je po zakonu.

Sve cijene prikazane na web stranici su izražene u kunama sa uračunatim PDV-om.

PRIJENOS VLASNIŠTVA  I OBVEZE KUPCA

Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje pošiljke dostavnoj službi.

Pet direkt d.o.o., nije odgovoran u slučaju da kupac adresu dostave nije unio ispravno, te iz tog razloga paket nije došao na odredište. Pet direkt d.o.o.,  nije odgovoran ukoliko niste dobili obavijest o promjeni statusa narudžbe/slanju pošiljke zbog postavki Vašeg e-mail servisa.

U slučaju da niste prisutni na adresi dostave, Vaša je odgovornost preuzeti paket u poslovnici dostavne službe u vremenskom razdoblju koje određuje dostavna služba, odnosno dogovoriti novu dostavu ukoliko angažirana dostavna služba omogućava takav izbor.

Ukoliko Vam paket ne stigne u roku od 3 radna od primitka obavijesti da je pošiljka otpremljena Vaša je dužnost da kontaktirate angažiranu dostavnu službu i provjerite gdje je pošiljka.

Dužnost Kupca je da osigura informacije o dostavnoj adresi i eventualnim dodatnim detaljima vezano uz dostavu (na primjer dodatni opisi dostavne adrese ukoliko odredište nije potpuno jasno iz adrese). U slučaju odsustva takvih informacija, Prodavatelj će organizirati dostavu robe na najbolji način, ali tada ne prihvaća bilo kakvu odgovornost vezano za rok isporuke i rizike dostave.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio te odbiti preuzeti pošiljku. U tom slučaju se pošiljka vraća prodavatelju, a kupcu će biti poslana nova pošiljka.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU imaju ista prava kod kupovine proizvoda ili usluga sredstvima daljinske komunikacije te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca, bez obzira na to gdje su unutar EU kupili proizvod ili uslugu.

PDF OBRAZAC: OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

VREMENSKI ROK JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Dodatna pojašnjenja:

     Ako je trgovac obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji: Kod kupovine više od jednog paketa rok od 14 dana teče slanjem zadnjeg paketa.

     Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

     Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Prilikom naručivanja kupac je dužan pročitati opće uvijete kupovine s time je informiran o načinu jednostranog raskida ugovora, time se smatra da je trgovac ispunio zahtjeve čl. 63 i čl. 69 zakona o zaštiti potrošača, a ujedno da je i kupac informiran sukladno zakonu.

KUPONI

Kuponi se dodjeljuju putem automatskog sustava koji bilježi aktivnosti klijenata na našem web shopu.

Kuponi se ne mogu međusobno kombinirati osim ako niste dobili odobrenje od strane Pet dikrekt administracije. Sustav prilikom obrade narudžbe u koliko zatekne više kupona od dozvoljenog broja stornira ne dozvoljene kupone i ostavlja važeće. Svaka zloupotreba i kažnjiva je po zakonu, te će biti prijavljena nadležnim službama u koliko do zloupotrebe dođe.

Kupone nije moguće koristiti na već snižene proizvode, osim u slučajevima kada to odobri Pet direkt.

ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Vašom odlukom u bilo kojem trenutku prije isporuke možete odustati od dijela ili cijele narudžbe ukoliko nas o tome pismeno elektroničkim putem, poštom ili telefonom obavijestite na info@petdirekt.hr u skladu s čl. 45 zakona o zaštiti potrošaća. Također povrat narudžbe možete izvršiti do 14 dana od dana preuzimianja narudžbe uz uvijet da sami snosite troškove povrata i roba mora biti u orginalnom stanju kako je i poslana. Zadržavamo pravo poništiti narudžbu te pismeno elektroničkim, poštom ili telefonskim putem obavijestiti kupca u slućaju kada:

Se naručani proizvod prestao proizvoditi ili prodavati sukladno zakonu

Kada je došlo da značajnih promjena uvijeta dobave istih

Kada dobavljać nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze

Ako kupac odbije pošiljku koju je naručio od prodavatelja, a dostavljena je u ispravnom stanju, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca naknadu za troškove nastale od trenutka slanja pošiljke do isporuke. Sukladno čl. 77 zakona o zaštiti potrošača (NN 42/2014).

PRAVO POTROŠAČA NA POVRAT SREDSTAVA KOD JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Jedno od novih jedinstvenih prava je pravo potrošača na povrat sredstava, odnosno trgovac mora najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sklopljen na daljinu i ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Tako, iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču iznos uplaćen temeljem ugovora. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu u originalnom ne oštećenom stanju.

Potrošač snosi sam izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

REKLAMACIJA

Prilikom dostave molimo da pogledate pošiljku te eventualna oštećenja reklamirate osobi koja je radila dostavu. Molimo da usporedite pošiljku s računom te ukoliko se račun i dostavljena pošiljka ne podudaraju na licu mjesta obavijestite dostavljača te putem elektroničkih medija, poštom ili telefonski obavijestite Pet direkt d.o.o. na info@petdirekt.hr. Naknadne reklamacije na oštećenja i nedostatke na proizvodu NE uvažavamo. Svojim potpisom dostavljaču jamčite da ste proizvod zaprimili u originalnom stanju, bez oštećenja i drugih nedostataka.

MEĐUNARODNO PRAVO RIJEŠAVANJA SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Podnošenje pritužbe je besplatno, no tijelo za rješavanje sporova može tražiti da platite naknadu ako pristane obrađivati vaš predmet. Bitno je znati da se pritužba potrošača automatski šalje trgovcu na kojeg ide žalba, a na koju trgovac treba odgovoriti u roku 10 dana. Ako ne odgovori u propisanom roku, potrošač se može obratiti Nacionalnoj Kontaktnoj točki za RH (ecc-croatia@mingo.hr). Ako trgovac protiv kojeg je podnešena pritužba pristane sudjelovati u postupku, platforma za rješavanje sporova će predložiti jedno ili više tijela za rješavanje sporova koja mogu obrađivati pritužbu. Nakon podnošenja pritužbe, potrošač ima rok od 30 dana za postizanje dogovora s trgovcem o odabiru tijela koje će obrađivati pritužbu. Ako se ne uspijete dogovoriti u zadanom roku, možete se obratiti Nacionalnoj Kontaktnoj točki za RH (ecc-croatia@mingo.hr). Tijelo za rješavanje sporova ima najviše 90 kalendarskih dana da odluči o rješenju, za rješavanje sporova nadležno tijelo može tražiti da platite naknadu ako pristane obrađivati vaš predmet.

KADA POTROŠAČ NEMA PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA?

Postoje određeni uvjeti kada je pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora isključeno. Primjerice, ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili prilagođena potrošaču ili ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju itd. Sva isključenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora propisana su u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, poveznica na dokument: Zakon o zaštiti potrošača (NN 041/2014).

NEDOSTACI NA PROIZVODU

Pet direkt d.o.o. se obvezuje prilikom slanja narudžbe kupcu poslati proizvod ne oštećen, ne otvaran ili na neki drugi način oštećen, te NE odgovara za nastalu štetu prilikom transporta uzrokovanu od strane trečih osoba nestručnim rukovanjem ili namjernim uništavanjem. U slučaju naše krivice obvezujemo se u najkračem roku otkloniti naštalu štetu, izvršiti zamjenu proizvoda ili vratiti novac.

Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Zadržavamo pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi. U slučaju pogreške mjerodavan je navod našeg operatera!

DOSTAVA

Pet direkt d.o.o. se obvezuje da će izvršiti dostavu u roku od 5-7 radnih dana. Ukoliko prilikom dostave dostavljač ne zatekne kupca kod kuće, ostavit će mu „obavijest o prispječu pošiljke“ na kojoj će biti navedeni telefonski broj za dogovor oko termina dostave unutar 3 dana. Nakon isteka tog roka pošiljka se vrača pošiljatelju. Radnim danima smatraju se dani u tjednu od ponedjeljka do petka. Vikendom odnosno subotom i nedjeljom ne vršimo dostavu sukladno radu dostavnih službi i dostavljaća.

Dostavu vršimo na području cijele Hrvatske, za otoke je potrebno prethodno provjeriti raspored vožnje. Zagreb i bliža okolica dostavlja se isti dan ili idući nakon zaprimljene narudžbe u dogovoru s dostavljaćem o vremnenu dostave.

Dostava na otoke vrši se prema rasporedu vožnje ugovorenih dostavnih službi i to prema sljedećem rasporedu:

Dostava putem OVERSEAS EXPERSS

Dostava na otoke GLS

Dostava putem DPD-a

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pet direkt d.o.o. se obvezuje da će prilikom registracije na svoje stranice, osobne podatke učiniti tajnima te ih niti u kojem slučaju neće prosljeđivati trečim osobama ili koristiti van zakonskih okvira. Podaci ostaju tajni i čuvaju se u bazi podataka sve do prestanka članstva čime se brišu iz naše baze.

Zašto prikupljamo osobne podatke? Prvenstveno radi mogučnosti dostave narudžbe, ostvarivanja pogodnosti u našem klubu korisnika, ostvarivanju prava na popuste, nagradnih igara i ostalih oblika pogodnosti prema klubu korisnika. Podaci se u potpunosti čuvaju u tajnosti.

Korištenje kolačića “cookies” omogućava korisniku uslugu bolje funkcionalnosti i kvalitetniji prikaz sadržaja. Kolačići predstavljaju skup podataka koje se spremaju na računalo korisnika u obliku tekstualne datoteke. Korisnik može samostalno regulirati primanje kolačića na svoje računalo unutar svojeg operativnog sustava. Pet direkt d.o.o. ne snosi odgovornostu u koliko sadržaj izgubi kvalitetu i funkacionalnost uljed reguliranja kolačića od strane korisnika. U svakom trenutku smatra se da su korisnici upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištanja uključujući i s kolačićima. Detalje o kolačićima pročitajte na http://www.aboutcookies.org/

SIGURNOST PLAĆANJA

Pet direkt d.o.o. se obvezuje poduzeti sve mjere kako bi zaštitio interese kupaca i spriječio zloupotrebu informacija prikupljenih prilikom plaćanja. Pet direkt d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao tehničko sigurnosni propust sustava web trgovine ili dijelatnika Pet direkta d.o.o.

Pet direkt d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlonamjerne upade hakerskih skupina i štetu koju mogu prouzročiti isti putem interneta. Pet direkt d.o.o. i njegovi djelatnici od Vas neće tražiti lozinke i pristupe Vašem profilu te u koliko dobijete mail ili neki drugi oblik poruke u naše ime molimo da ga hitno prijavite na info@petdirekt.hr te da mail ili poruku ne otvarate i ne šaljete svoje podatke.

E-MAIL

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: elektronička poruka i njoj priložene datoteke mogu sadržavati povjerljive i/ili zakonski zaštićene informacije. Ukoliko ste primili ovakvu poruku, a niste njen naznačeni primatelj, molimo Vas obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke trajno uklonite bez da ih prethodno pročitate ili pohranite na bilo koji način. Svako prenošenje, kopiranje, neovlaštena uporaba ili objavljivanje informacija sadržanih u poruci trećim osobama zabranjeni su i podliježu kaznenoj odgovornosti i građansko pravnoj zaštiti. Stavovi i sadržaj izraženi u  poruci su autorovi, te kao takvi ne predstavljaju nužno službeno stajalište Pet direkt d.o.o. koji ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu primitkom poruke i priloga sadržanih u njoj. Sva odgovornost za viruse i druge štetne programe eventualno sadržane u poruci isključena je do maksimalne razine dozvoljene zakonom. Pet direkt d.o.o. ne može snositi odgovornost u koliko dođe do propusta u sigurnosnom sustavu autora platforme koji pruža uslugu e-pošte prilikom upada od strane trećih osoba. U koliko ipak primite sumnjivi mail svakako nam se obratite kako bi u najkraćem roku otklonili neželjenu prijetnju radu sustava podnošenjem prigovora davatelju usluga e-pošte.

Verzija: 11102017